Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

retrospectiva [episode 49]

Μια εκπομπή με καλεσμένο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ροζάκη. Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο οποίο θήτευσε από το 1998, ενώ από το 1987 υπήρξε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σήμερα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Με τον κ. Ροζάκη συζητήσαμε για την μετάβαση στο σύγχρονο σύστημα προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως μετά τις διεθνείς εξελίξεις του 1989 και της δεκαετίας του 1990.

Ο μέχρι πρόσφατα αντιπρόεδρος απαντάει στην ερώτηση περί του "πολιτικού" χαρακτήρα του κεντρικού δικαιοδοτικού οργάνου της Ευρώπης και μας διαφωτίζει για τον ρόλο των Ευρωπαίων δικαστών προερχομένων από πρώην σοβιετικές χώρες που προσχώρησαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Συζητήσαμε, επίσης, για το κατά πόσον το ΕΔΔΑ λαμβάνει υπόψη αντιδράσεις μέρους της κοινής γνώμης σε υποθέσεις με σημαντικές επιπτώσεις, όπως η αρχική απόφαση Lautsi κατά Ιταλίας (για την παρουσία του Εσταυρωμένου σε σχολική αίθουσα) και κατά πόσον οι Ευρωπαίοι δικαστές λαμβάνουν υπόψη τέτοιες αντιδράσεις κατά τη λήψη των αποφάσεων. Ο κ. Ροζάκης επισημαίνει την δυναμική στάση που τήρησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέναντι στις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Ρωσία, ιδίως σχετικά με τα γεγονότα στην Τσετσενία.

Στη συνέχεια του έθεσα το ζήτημα του "πεδίου εκτιμήσεως" που αναγνωρίζει μερικές φορές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στα κράτη ώστε να ρυθμίσουν αυτοτελώς ένα ζήτημα, εστιάζοντας κυρίως στην απόφαση υπέρ της Αυστρίας όσον αφορά τον γάμου ομόφυλου ζεύγους, θέμα στο οποίο ο κ. Ροζάκης είχε μειοψηφίσει.

Τέλος, συζητήσαμε για το νέο του ρόλο ως Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για την υπογραφή του σε κείμενο υποστήριξης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής.

Μια σημαντική προσωπικότητα του διεθνούς κι ευρωπαϊκού δικαίου, με ολοκληρωμένο λόγο και προοδευτική τοποθέτηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου