Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Γερμανία: Ο ηγεμονικός Ιμπεριαλισμός στην Ευρώπη
Μια συζήτηση με τον Αχιμ Ρολχόϊζερ για την κοινωνία και την οικονομία της Γερμανίας, μια περιγραφή των τρόπων
με τους οποίους έχει καταστεί ηγεμονική ιμπεριαλιστική δύναμη στον χώρο της Ευρωζώνης, αλλά και μια παρουσίαση των κινημάτων και αντιστάσεων που αναδύονται στο εσωτερικό της.

Ο Αχιμ Ρολχόϊζερ είναι μέλος της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, μέλος του Δικτύου για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα και μέλος της ομάδας Resistencias.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου