Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Προς τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα ή προς τον καπιταλισμό του 21ου αιώνα ?-Ποιοί παράγοντες οδήγησαν την βραζιλιάνικη οικονομία στην αξιόλογη ανάπτυξη των τελευταίων ετών ? Ωφελείται, έστω και στο ελάχιστο η εργατική τάξη, ή καθυποτάσσεται ακόμα περισσότερο, αφομοιώνοντας το αναπτυξιακό ιδεολόγημα ?
-Ποιά η στρατηγική του βραζιλιάνικου κεφαλαίου -κρατικού και ιδιωτικού- ? Επιθυμεί να αποτελέσει τον πυρήνα γύρω από τον οποίο μπορούν να περιστραφούν τα άλλα σοσιαλφανή εγχειρήματα της περιοχής, ή επιδιώκει την ηγεμονία του σε όλη την Λατινική Αμερική ?
-Πέραν του εργατικού κινήματος ποια η κατάσταση των υπόλοιπων κινημάτων στην μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Λατινικής Αμερικής ?
Την εισήγηση επιμελείται ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ, μεταφραστής, διορθωτής, επιμελητής, οικονομικός αναλυτής, και μέλος της ομάδας Resistencias.

Download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου