Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

#Greece has many stories to tell. Let them be heard.

#Greece has many stories to tell. Let them be heard. Support radiobubble, radiobubblenews, #rbnews, and @hackademy.
You can keep us going.


thanks to @jonwiltshire for the speakage

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου