Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Η σημασία της καθημερινότητας και η υπεράσπιση του βιωμένου χώρου.


Η ομάδα των ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ συζητά με την ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΡΥΧΕΑ, για την καθημερινότητα, όπως την προσεγγίζει η συγγραφέας στο πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο της ¨Για την σημασία της καθημερινότητας¨.

-   Ποια τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία αναλύεται η καθημερινότητα? Πως συγκροτούνται οι  χρονοχώροι εντός των οποίων κινούμαστε και πράττουμε?
-     Με ποιο τρόπο οι επιταχυνόμενες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές μετασχηματίζουν τα βιώματα και τις πρακτικές μας? Η αλλαγές αυτές οδηγούν σε ταυτόχρονες αλλαγές των αναπαραστάσεων του νεωτερικού υποκειμένου ?
-    Πως η τρέχουσα οικονομική κρίση επηρέασε την καθημερινότητα  στην Ελλάδα? Πως μπορούν να αποτιμηθούν οι αλλαγές της καθημερινής ζωής ?
  
Η ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΡΥΧΕΑ είναι Πολιτισμική Γεωγράφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου