Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Μελετώντας το απόλυτο κακό: Μια επισκόπηση των θεωρήσεων του ναζιστικού φαινομένου .


Η ομαδα των ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ συζητά με τον ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ σχετικά με τις διάφορες θεωρήσεις του ναζιστικού φαινομένου από την στιγμή της εμφάνισής του μέχρι και σήμερα.

- Ποιές ήταν οι προπολεμικές αντιλήψεις για το φαινόμενο του Ναζισμού Από ποια ρεύματα σκέψης ή από ποιους μεμονωμένους διανοητές εκφράστηκαν ? Πώς επέδρασε το πλαίσιο της περιόδου στη διαμόρφωση τους?
- Ποιοι θεωρητικοί εμπλουτισμοί έγιναν μετά τον πόλεμο και μέχρι τις μέρες μας ? Πως η συντηρητικοποίηση των τελευταίων 25 ετών επέδρασε στην διαμόρφωση των αντιλήψεων αυτών ?

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ είναι διδάκτορας, με ερευνητικό και συγγραφικό έργο σε θέματα ιστορίας και τεχνολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου