Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Music Valley _v1.35 _18/02/2016


1. Shadow's Keeper (background music) by BRMC
2. The Great Deceiver by Dead Meadow
3. I Hate You by Frank Carter & The Rattlesnakes
4. The Hunter by Slaves
5. What Went Down by Foals
6. Make A Man by Estrons
7. Sign On by Rat Boy
8. Rancho Tehama Airport by Radio Moscow
9. Legend by Elder
10. Deeply Ordered Chaos by The Cult
11. I Don't What's Going On by The Cure
12. Sun by Two Door Cinema Club
13. Loss by Frank Carter & The Rattlesnakes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου